کارخانه Profimed به عنوان یکی از بزرگترین کارخانه های تولید نخ دندان در جهان شناخته شده است و هر ساله حدود 20،000،000 نخ دندان را تولید می کند. شرکت آیسان خاورمیانه کالا نماینده انحصاری این شرکت در ایران است. این شرکت بزرگ دارای برچسب خصوصی “Pfloss” است که به طور انحصاری متعلق به شرکت آیسان خاورمیانه کالا است