پرینت

ریشه


سوئیس لیون :

فعالیت Swisslion در سال 1997، زمانی که اولین کارخانه استفاده از تکنولوژی SL(نمادی از کیفیت بالا مواد غذایی سالم ) کار خودرا را آغاز کرد، شروع شده است.
 از سال 1997 تا 2004 شرکت سوئیس لیون 11 خط تولید جدید راه اندازی کرده است ؛ که ده تای آن در صربستان و دیگری در مقدونیه میباشد.
در سال 2003 کارخانه سوئیس لیون واقع در ورسای ، آغاز به انجام و پیروی از قانون استفاده از بهداشت و سیستم HACCP،(تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی - سیستم HACCP و دستورالعمل استفاده از آن - CAC / RCP-1969). که با توجه به مستندات بین المللی توصیه می شود ، نمود .


riviera